Gratulerer til alle som har deltatt på Dine30!

Skjema kan sendes på e-post til frisklivssentralen.solor@asnes.kommune.no eller leveres til servicetorget i din kommune. Trekning av premier vil skje i desember og vinnere vil bli kontaktet på telefon.