Frisklivssentralen i Solør høsten 2018

Alle som er bosatt i Åsnes og Våler kommune kan benytte seg av Frisklivssentralens tilbud. Man kan delta på FRISKLIVSTRENING i tre måneder og/eller et av våre KURS eller andre FRISKLIVSAKTIVITETER.
 

Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste og et kompetansesenter innen helseadferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt.  Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Frisklivssentralen motiverer og støtter deg som ønsker å endre levevaner, gjennom gruppebaserte tilbud og oppfølging.Sideinnhold

Hvem kan delta?

Alle som er bosatt i Åsnes og Våler kommune kan benytte seg av Frisklivssentralens tilbud. Man kan delta på FRISKLIVSTRENING i tre måneder og/eller et av våre KURS eller andre FRISKLIVSAKTIVITETER.

Hva gjør jeg for å bli med?

Henvisning kan skje via fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også henvise deg selv ved å ta direkte kontakt med oss.