Flere kan få bostøtte fra juli

Som følge av revidert statsbudsjett vil husstander med to eller flere personer få godkjent høyere boutgifter fra 1. juli. Det gjør at ca. 20 000 husstander får mer bostøtte. Høyere boutgiftstak gir høyere inntektsgrenser, slik at flere husstander kan ha rett til bostøtte.

  • Boutgiftstaket øker for flerpersonshusstander med 11 050 kr. per år / 920 kr. per måned.
  • Gjennomsnittlig vil hver enkelt søker få 7 500 kr per år/ 625 kr per måned mer i bostøtte. Inntektsgrensene for denne gruppen øker som følge av at boutgiftstaket øker.
  • Ca. 1 100 flere husstander kan ha rett til bostøtte, hvorav 900 med barn.

Tabellen for grenseverdier i bostøttesystemet blir oppdatert 25. juni. Da vil også kalkulatoren og tabellene med inntektsgrenser på husbanken.no bli oppdatert.  

Med hilsen
Husbanken