ELGJAKT VÅLER KOMMUNESKOGER

Søknad om jaktrett på elg i perioden 2019-2021 må sendes innen 01. april 2019. Kun jaktlag kan søke. Innenbygds jaktlag har fortrinnsrett.

ELGJAKT VÅLER KOMMUNESKOGER

 

Søknad om jaktrett på elg i perioden 2019-2021 sendes Våler kommuneskoger, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør ellerpå e-post til: tore@vis.kommune.no innen 01. april 2019.

Kun jaktlag kan søke.  Innenbygds jaktlag har fortrinnsrett.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

  1. Navn og adresse på jaktlagets medlemmer, oppgi hvem som er leder og kasserer.
  2. Oppgi hvor stort areal jaktlaget disponerer inklusive søkt kommuneskogareal.

Det tas forbehold om justering av grenser for å bedre arronderingen av de enkelte jaktterreng.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til skogforvalter tlf. 62 42 43 08/481 30 485.