Egeninnsats på hytta kan gi økt fare for brann

-Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid, er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre, sier Anders Øverby, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.