Bredbåndsutbygging - dekningsundersøkelse Våler østside

Våler kommune fortsetter arbeidet med å legge til rette for bredbåndsutbygging. Etter at Våler vestside har blitt prosjektert, står nå Våler østside for tur.

Våler kommune skal i denne forbindelse søke om statlige og fylkeskommunale midler for et nytt spleiselag for bredbåndsutbygging. Planen er at hele østsiden omfattes, og basert på søknadene og tilhørende finansiering vil det i løpet av 2019 blir avklart hvor fort vi kan nå en komplett bredbåndsdekning for østsiden.  

Våler kommune skal søke offentlig støtte fra Nasjonal kommunkasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune og det er behov for dekningsdata for ulike områder og disse dekningsdata kan ikke være eldre enn 6 måneder. Derfor ber vi dere om å måle bredbåndsdekningen din hjemme og rapportere det til oss via denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/1rzvMfK2yPmRqN6IejHqIA2CqAMtvBQVLSSd5wbFoJsI/edit

Vi har dialog med grendelagene og velforeningene og både dem og Våler kommunes IKT-avdeling kan kontaktes for spørsmål om dekningsundersøkelsen.