Bra badevannskvalitet på badeplasser i Våler.

Målinger tatt ved badeplasser i Våler, viser at det er bra badevanns kvalitet og badevanns temperatur, til og med i Glomma.

Det er bra badevannskvalitet ved badeplassene i Våler.

Det er god badevannstemperatur, til og med i Glomma. Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet

Stedvis kan det være mye strøm i Glomma. Det er viktig å være klar over dette da man bader. Badende bør også være obs på svømmekløe.

Husk forebyggende smittevern for å begrense koronavirus smitte.  For mer informasjon om covid- 19 og forebyggende tiltak kan dere ta kontakt med kommuneoverlegene. På flere av badeplassene er det plakater med råd om smittevern.

- holde avstand og god håndhygiene er sentralt.

Du skal ikke bade på en badeplass om du er syk.

 

Badeplass        

Temperatur

Klassifisering  

Søråssjøen

22°C

God

Tøråsdammen

20°C

God

Holtsjøen

20°C

God

Holsjøen, Kynna

21°C

God

Langneset, Halsjøen

20°C

God

Haldammen, Halsjøen

19,5°C

God

Våler Rivieraen

18°C

God

Støa Camping

17,5°C

God

 

 

Prøver er tatt 22. Juni 2020.

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier.

Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

 

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

 

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.