Bibliotekets åpningstider i sommer

Biblioteket vil være åpent hele sommeren, men ikke "langdag" på mandager i skoleferien.

Biblioteket vil være betjent kl 11:00-15:00 mand.-torsd., og ubetjent fredag og i "Meråpen" tid. 

 

Våler folkebibliotek er et "Meråpent" bibliotek! Det vil si selvetjent utenom åpningstid fra kl 07:00 til kl 22:00 hver dag året rundt. Husk oppgradering av lånekort + PIN kode. Dette gjøres ved å underskrive en kontrakt (DOCX, 50 kB).

 

Vi vil med dette få ønske alle en riktig god sommer!

 

Sommerhilsen fra ditt bibliotek