Beslutninger i beredskapsledelsen i Våler kommune 18.01.2021

Regjeringen har i dag besluttet at Nasjonale smitteverntiltak i hovedsak videreføres. Hovedbudskapet er at vi fremdeles skal begrense sosial kontakt, holde avstandsregler og huske på de generelle smittevernrådene. Beredskapsledelsen har i møte i dag gått gjennom de nasjonale retningslinjene og besluttet følgende for Våler kommune:

Gult nivå på ungdomskolen

Våler ungdomsskole går over til gult nivå fra onsdag 20. januar.

På grunn av årstid og kaldt kommunelokale, vil det i 1,5 uker fremover fremdeles være rullering på hjemmeundervisning for ungdomsskoletrinnene. Informasjon om dette gis direkte til elever og foresatte. Fortsatt bruk av hjemmeundervisning noen dager gjøres altså ikke av smittevernhensyn, men er begrunnet i uegnede lokaler.

Fra 1. februar vil den nye skolen være klar til å tas i bruk. Det er besluttet at enkelte trinn ved ungdomskolen da vil kunne benytte de nye skolelokalene for å ivareta smittevernhensyn på gult nivå. Hjemmeskole vil da opphøre.

Publikumsmottak og møtevirksomhet

Vi skal fremdeles unngå å ha mange nærkontakter. Tidligere beslutning om stengt publikumsmottak, digitale møter, hjemmekontor for de som kan gjøre sin jobb hjemmefra og kohort-inndeling av tjenestene videreføres.

Postombæring kan gjenopptas. Kantina fortsetter praksis med bestilling og utlevering av mat. 

Besøk på Våler Omsorgssenter

Besøkende må henvende seg til VOS for avtale om besøk til beboere.

Idrett og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt både ute og inne. Kamper, cuper, konkurranser og turneringer må utsettes.

Kulturaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjenopptas dersom avstandsregler og øvrige smitteverntiltak kan ivaretas.  Forestillinger, oppvisninger, kurs, konferanser, livssynsseremonier mv utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Ny vurdering

Ny vurdering av tiltakene lokalt gjøres i beredskapsledelsen i uke 4.