Badevannskvalitet

De første prøvene som er tatt av innsjøene viser god badevannskvalitet. Det blir tatt prøver av Glomma og Flisaelva denne uka.

Badeplass        

Temperatur

TKB uttak 26.06.19

IE uttak

26.06.19(kun kontrollert der det tidligere har vært avvik

Våler

Søråssjøen

20°C

< 1

< 1

Tøråsdammen

17,°C

43

-

Holtsjøen

18°C

1

-

Holsjøen, Kynna

17,5°C

2

-

Langneset, Halsjøen

17°C

< 1

-

Haldammen

17°C

< 1

-

Åsnes

Vermundsjøen

17 °C

2

-

Gjesåssjøen

18°C

1

-

Baksjøen

19°C

< 1

-

Haugsmølla

16,5°C

19

 

Glomma og Flisaelva

<15°C

Blir kontrollert

02.07.19

 

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier(TKB). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterier

God

Mindre god

Ikke akseptabel

(TKB)/100 ml

Intestinale enterokokker(IE)/100 ml

< 100

100-1000

>1000

Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

Klikk for stort bilde