Afrikansk svinepest - Mattilsynet invitere til informasjonsmøte

Informasjon til alle jegere, grunneiere, svineprodusenter, småskala svineholdere og alle andre brukere av utmarka!  Mattilsynet invitere til informasjonsmøter om afrikansk svinepest denne uka

Mattilsynet - Klikk for stort bilde

- Fysisk møte torsdag 21.september kl 19.00 i rådhuskinoen på Flisa.

- Digitalt møte fredag 22.september kl 10.30.

Påmelding via link: https://events.teams.microsoft.com/event/d9991b70-e0de-4a9d-ba35-43888492a5ae@9e5b7d0e-770b-49e3-90ec-464fe313bdf4

Her vil det bli informert om situasjonen i Sverige hvor det til nå er påvist 20 tilfeller av afrikansk svinepest og hvilke tiltak som er satt i  verk.

Invitasjon_infomøte_Afikansk-svinepest (PDF, 1021 kB)