Sak K-018/19: Svømmebasseng – skole og aktivitetshus

Vedtatt 25.02.19

  1. Svømmebasseng utredes ytterligere med ulike driftsmodeller og tilhørende økonomiske konsekvenser.
  2. I for-prosjektet beregnes både 12.5 m og 25 m bassengløsninger samt forslag til finansiering av disse. Dette legges fram til politisk behandling til siste møterunde før sommerferien 
  3. Det legges fram egen politisk sak om avhendigelse/salg av Hasla-bassenget og Haslaskolen, ref tilsvarende sak og prosess om avhendigelse av Gravberget skole i 2017/18. I en slik sak anbefaler Rådmannen at det kan legges føringer på at den/de som eventuelt blir eier av Hasla-bassenget skal ha varmtvannsbasseng som prioritert satsningsområde.