Ansattoversikt


Administrasjonen - Arkiv/IKT

Ansatte i avdelingen Arkiv/IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 62 42 40 07
IT-konsulent 62 42 43 59 995 22 325
IKT-leder 62 42 40 15