Sporty 4H

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sporty 4H
2436 Våler i Solør
Telefon: Ikke registrert
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: 4H Norge
Krets: Sporty 4H
Stiftet: 2006
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0