Våler Skolekorps

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Våler Skolekorps
boks 31
2436 Våler
Hilde Håkensmoen
Org.nr.: 976271521
Telefon: 62423062kk
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=15, 13-16=18, 17-25=0, 25-=0