Våler Pensjonistforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Våler Pensjonistforening
Svenskevegen 488 Svenskevegen 488
2436 Våler i Solør
Arne Thobru
Telefon: 90824512
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Pernsjonistforbundet
Krets: Pensjonistforbundet Hedmark
Stiftet: 1976
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0