Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 975 44 506
  • Lovsaker
  • Verdivurdering av eiendom
  • Nydyrking 
  • Prosjektarbeid, kompetansetilbud jord og skog
  • Rådgivingsoppgaver, skogskjøtsel og naturmangfold
  • Karttjenester