Renovasjon for hytter og fritidsboliger

I Våler kommune er det obligatorisk hytterenovasjon for hytter/fritidsboliger og boliger som benyttes som fritidsbolig.

Sist endret 23.09.2020

Forskrift om hytterenovasjon finner du her

Sats for hytterenovasjon i 2020 er kr. 633,- eks. mva.

Dette faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter.

Det er plassert oppsamlingscontainere for hytteavfall rundt omkring i kommunen. Containerne er grønne og hvite, merket med «Hytterenovasjon», og de har seks låsbare luker i handlepose-størrelse. Containerne er for mottak av ordinært avfall fra hytter og fritidsboliger. Farlig avfall, inventar, byggeavfall o.l. skal leveres på en gjenvinningsstasjon.

 

 I Våler kommune er hyttecontainerne plassert på følgende steder:

Hytterenovasjon
Sted Beskrivelse
Vestmarka i Våler Krysset Solør – Odalsvegen og Vålmangvegen
Vestmo Fv 210 Eidsvegen ved lena maskin
Rudsvegen Rudsvegen 730
Hasla Eriksmovegen1 V/Haslatun
Kynnbrua festplass Gravbergsvegen 1755 parkeringsplass
Gravberget Fv 461 Gravbergsvegen nedenfor kirka


Sommerrenovasjon

Et alternativ til hytterenovasjon er sommerrenovasjon. Når hytta/fritidseiendommen er tilknyttet sommerrenovasjon har man egne dunker som tømmes fra april til oktober. Denne ordningen er noe dyrere enn hytterenovasjon.

Ved spørsmål om sommerrenovasjon, ta kontakt med Solør Renovasjon