Tiltak for å avhjelpe tørkesituasjonen

Det er iverksatt flere tiltak for å avhjelpe tørkesituasjonen i jordbruket. 

Statsforvalteren informerer