Erstatningsordninger etter ekstremværet

To ordninger er aktuelle:

1. Statens naturskadeordning -søkes senest 3 mnd etter skade, direkte til Landbruksdirektoratet

2. Tilskudd ved produksjonssvikt grunnet klimatiske forhold -søknadsfrist 31. oktober, søkes via kommunen

Obs! Skade må meldes umiddelbart til kommunen. Viktig med dokumentasjon som bilder, notater osv.

Statsforvalteren informerer

Husk å sende inn melding om mulig produksjonssvikt: Link til skjema