Behov for faglig bistand i jordbruket?

 

Steinar Velten  er tilbake i NLR Øst

Arbeidsområde for Steinar er å jobbe med grøfteplaner og SMIL-planer. Steinar har fortrinnsvis Glåmdalsregionen som arbeidsområde.

 

 

Har du behov for faglig bistand i jordbruket, kan Norsk Landbruksrådgivning Øst  bidra med:

  • drenering/grøfteplaner
  • planeringsplaner
  • nydyrkingsplaner
  • masseforflyttingsplaner

De kan også foreta konsekvensutredning i forbindelse med denne typen planer samt utarbeide  planer for SMIL tiltak.

 

Ta kontakt med en av disse:

 

Glåmdalen/Romerike

Steinar Velten

Michael Aamold

Roger Kollstuen

Mob 416 89 664

Mob 482 84 550

Mob 905 89 360

e-post steinar.velten@nlr.no

e-post michael.aamold@nlr.no

e-post roger.kollstuen@nlr.no