Afrikansk svinepest påvist på et villsvin utenfor Fagersta i Sverige

I forbindelse med påvisningen av Afrikansk svinepest på et villsvin i Fagersta i Sverige, har Mattilsynet lagt ut en kunngjøring