Vaksinering - smittesporing

Onsdag 2. mars blir siste dag for coronavaksinasjon i Våler. Vi vaksinerer mellom 14.30 og 15.30 på gamle Vålbyen skole.

Fra og med uke 10 og ut april vil all vaksinering for både Våler og Åsnes  foregå som drop in på familiens hus i Åsnes ( rett ved siden Elon ) hver fredag fra kl 09-11. Les også "Vaksinering i mars og april"

Smittesporingstlf 969 48 644 vil fra 01.03.22 av være betjent fra kl 08-15.30 på hverdager og fra kl 10-14 lørdag og søndag. Det er flott at folk er så gode på å registrere seg på nettsiden https://pasient.remin.no/vaaler  ved positiv test.