Koronavaksinering i Våler og Åsnes etter 1.mai

Etter 1. mai er det ingen drop-in vaksinering. Kommunen kommer ikke til å aktivt kalle inn til vaksinasjon av oppfriskningsdose, men den enkelte som ønsker dette må selv ta kontakt for timebestilling. Vaksinasjon for innbyggere i Våler og Åsnes foregår på fredager ved helsestasjonen i Familienshus i Åsnes.

Eldre
Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskingsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Svekket immunforsvar
Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3.

Reise
Det kan være aktuelt at de over 18 år har behov for vaksine med tanke på reise til ulike land som krever dette i vasksinepasset.

Kommunen kommer ikke til å aktivt kalle inn til vaksinasjon av oppfriskningsdose, men den enkelte som ønsker dette må selv ta kontakt for timebestilling.

Vaksinasjon for innbyggere i Våler og Åsnes foregår på fredager ved helsestasjonen i Familienshus i Åsnes.

Ring tlf. 62956770 for bestilling av time.

 

Mer informasjon; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/