Solør-samarbeid om korona-begrensning

Solør-kommunene går sammen i arbeidet for å begrense spredningen av koronaviruset.

Åsnes kommune

Pr. 11. mars er det ingen i Solør som er konstatert smittet med koronaviruset. For at det skal bli en vedvarende situasjon, er vi avhengige av at alle i lokalsamfunnet bidrar.

Samarbeidet mellom kommunene viser seg blant annet gjennom at det opprettes en lokal koronatelefon for Solør-kommunene.

De tre Solør-kommunene har opprettet felles telefon for deg som har mistanke om at du er smittet av koronaviruset. Telefonen er åpen 08.30-16.00 og bemannes av helsepersonell. Telefonnumrene er 62 95 69 91 og 62 95 69 92. Etter stengetid kan du ringe legevakt på telefon 116117.

Hvis du har generelle spørsmål, henviser vi fortsatt til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

Forventer restriksjoner

En avgjørende faktor nå er at folk er restriktive når de gjør vurderinger av egen helsesituasjon og miljøene man oppholder seg i.

- Dette klarer ikke vi som kommune å styre, men vi vil tilrettelegge og gjøre det vi kan ut fra de ressurser vi har tilgjengelige. Men vi er avhengige av at folk tar koronatrusselen seriøst, uten at man skal framkalle redsel og frykt hos folk av den grunn, sier Åsnes-ordfører Kari Heggelund.

Rune Grenberg, ordfører i Grue, merker at folk har en annen holdning til koronaviruset nå enn for bare noen uker siden.

- Nå etterspørres det tydelige og enhetlige råd over hele landet. Folk mer eller mindre forventer at det blir innført restriksjoner. For to uker siden var det slik at man forventet at storsamfunnet skulle ta seg av dette, men nå må hver og en være med og håndtere koronatrusselen. Vi har et ansvar alle sammen, og dette er en viktig dugnad.

Det gjelder også for dem som anser at man selv ikke er utsatt for smitte, eller mener at man fint kan komme seg gjennom sykdommen hvis man skulle bli smittet.

- Vi må ta ansvar for dem som er i risikogruppa. Her er det fellesskapstanken som gjelder, der alle er med på å beskytte hverandre, sier Grenberg.

Føre var-prinsippet gjelder

Våler-ordfører Ola Cato Lie oppfordrer alle til å ta allmenngyldige hygieneregler seriøst, oppdatere seg selv med tanke på kunnskap om koronaviruset og ikke ukritisk dele tilfeldig informasjon man ramler over på sosiale medier.

- Påstander formidlet via Facebook kan bidra til å skape unødvendig frykt. I Norge er det Folkehelseinstituttet som har oppdatert og riktig informasjon.

Fagpersonell i alle tre kommunene har i senere tid iverksatt utstrakt samarbeid for å i fellesskap bruke sine ressurser til å begrense smittepresset lokalt.

- Utfordringen her er at selv om ingen er smittet pr. nå, må vi fortsatt være på vakt og følge de råd som er gitt slik at vi gjør alt vi kan for å redusere smittebelastningen. Vi vil kjøre en restriktiv og forsiktig linje. Ting endrer seg hele tida, og det gjør situasjonen uoversiktlig. Vi har ingen garantier, og derfor jobber vi etter føre var-prinsippet, sier Heggelund.

Hun anmoder solungene om å følge med på solørkommunenes og helsemyndighetenes nettsider i tida framover.

Fylkesmannen i Innlandet kom 11. mars med felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet.