Skole og barnehager i Våler - grønt nivå fra mandag

Beredskapsledelsen har bestemt at skole og barnehager skal på grønt nivå fra og med mandag 17.01.22.

Begrunnelsen for dette er at smittetrykket i Våler er lavt. Vurdering av tiltaksnivå gjøres fortløpende av beredskapsledelsen. Skole og barnehager må være forberedt på å gå raskt over til gult nivå dersom smittetykket tilsier dette.

Grønt nivå betyr at hverdagen i skole og barnehager kan organiseres som normalt. Det er ikke behov for kohortinndeling. Voksne skal fortsatt følge nasjonale smittevernanbefalinger, med bl.a. å holde avstand.