Presisering av beslutninger 14. 12

Beredskapsledelsen har i møte 14.12.21 diskutert konsekvensen av de nasjonale retningslinjer som ble gitt av HDIR i går, 14.12.21. Det er besluttet å innføre følgende tiltak fra og med 15.12.21:

Publikumsmottak Sentralgården vil være åpent. Møter med saksbehandlere MÅ avtales på forhånd, og fortrinnsvis avholdes digitalt eller pr telefon.

Ansatte skal benytte hjemmekontor når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Kontorene kan benyttes. Smittevernregler må overholdes.

Alle møter ellers i Våler kommune bør gjennomføres digitalt så langt det er praktisk mulig. Dersom ansatte inviteres til fysiske møter med samarbeidsparter, skal det etterspørres digital deltakelse.  

Kantina Sentralgården vil være åpen for avhenting av mat og bespisning, maks 8 personer samtidig. Smittevernregler må overholdes.