Covid-19 - Bekreftende PCR test

Noen har fortsatt tilbud om bekreftende PCR test.

Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test.

Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.

Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.

Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.