Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen

I år er valgdagen 11. september.

Du kan også tidligstemme/forhåndsstemme fra 3. juli til 8. september.
Mer informasjon om dette finner du i avsnittene under.

Krav og frister til listeforslaget

Frist for å levere listeforslag til kommunestyret- og fylkestingsvalget 2023 er 31. mars kl. 12.00.

Alle som ønsker å stille liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan gjøre det. Krav til listeforslaget og maler finner du ved å klikke deg inn på Valgdirektoratet sine nettsider.

For første gang kan listene til lokalvalget opprettes, administreres, signeres og leveres digitalt. I Listeforslagsportalen kan alle som ønsker å stille med liste til valget opprette, administrere, signere og levere listen digitalt. Det er dermed et godt digitalt arbeidsverktøy for å organisere listene.

Tidligstemming

Hvis du verken har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen, kan du tidligstemme ved Sentralgården v/servicetorget fra 3. juli. Tidligstemming må avtales på forhånd og det kan gjøres ved at du ringer på tlf. 62 42 40 15.

Husk å ta med godkjent legitimasjon med bildet. 

Servicetorget holder åpent:
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30.

Perioden for tidligstemmegivning er 3. juli til 9. august. 

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme ved Våler folkebibliotek.

Forhåndsstemmemottaket holder åpent:
mandag: kl. 09.00 til 17.00
tirsdag – fredag: kl. 09.00 til 15.00

Stemme på valgdagen

Valgdagen er 11. september. 

Våler kommune har to stemmekretser og to valglokaler:

Våler krets: Våler folkebibliotek - kl. 09.00 til 20.00
Braskereidfoss krets: Vidarvoll - kl. 09.00 til 20.00

På valgdagen kan du bare avlegge stemmen i din hjemkommune. Det vil si i kommunen du er folkeregistrert i per 30. juni 2023.

Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

 

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

  • navnet ditt
  • fødselsdatoen din
  • gjenkjennelig bilde av deg
Bestill hjemmestemming

Velgere som av ulike grunner ikke kan avgi stemme i valglokalet kan bestille hjemmestemming.

Bestilling må være mottatt innen tirsdag 5. september kl. 12.00.

Send bestilling til postmottak@vaaler-he.kommune.no eller ring servicetorget på 62 42 40 00.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Hvis du bor i Norge, står du i manntallet i den kommunen du hadde folkeregistrert adresse 30. juni. Det er i den kommunen du har stemmerett ved valget. 

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn ved Sentralgården v/servicetorget og ved Våler folkebibliotek fra 10. juli. Hvis du mener det er feil i manntallet, kan du kreve at det rettes opp. 

 

Velger bosatt i utlandet

Hvis du er en velger bosatt i utlandet må du være innført i manntallet for å få avgi din stemme. Ved mer enn ti års botid i utlandet må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert bosatt i. Da kan søknaden om innføring i manntall sendes med stemmegivningen hvis du stemmer i utlandet. Valgstyret har da ansvar for at du blir ført inn i manntallet når de tar i mot din søknad. 

Velgere bosatt på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen på fastlandet der vedkommen sist var folkeregisterført som bosatt. 

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand vil automatisk innføres på korrekt sted i manntallet. 


Søknad om innføring i manntall

Hvis du bor i utlandet, men fortsatt er norsk statsborger og var folkeregisterført i Våler kommune f.eks., og du ønsker å bli innført i manntall. Du må ta kontakt med Servicetorget v/Sentralgården, så får du et skjema som må fylles ut.  
Valgstyret kontrollerer søkerens opplysninger med hensyn til hvor vedkommende sist var folkeregisterført som bosatt i Norge. Du har da mulighet til å bruke stemmeretten din. 

Fristen for å søke seg inn i manntallet er innen kl. 17.00 daget etter valgdagen. 


 

Artikkelliste