Det kan du sjekke nå.  Utleggingsmanntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 13.07.21 t.om. 13.09.21.

Tidligstemme fra fra 01.07.21 til 09.08.21.
Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 01.07.21 t.om. 09.08.21.