Eiendomsskatt

Odd Egil Skolegården
Leder for utvalget

Våler kommunestyre vedtok i møte desember 2017 at eiendomsskatten for 2018 blir på 4 promille av eiendomskattetakstene.  Det er planlagt omtakstering i 2018 med virkning fra 2019. 

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt. Skattelistene blir liggende ute til offentlig ettersyn i 3 uker fra de legges ut.

Skattesedler som viser takst og beregnet eiendomsskatt blir sendt ut til den enkelte eiendomseier i månedskiftet februar-mars.

Innbetaling av eiendomsskatten er fordelt på to like terminer, den første med forfall i mars og den andre med forfall i oktober.

Klage på eiendomsskatt

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til kommunen innen seks uker etter utskrivingen.