Trafikkavvikling rundt skolen - nytt

Byggegjerder er nå fjernet, og det er litt enklere tilgang til skolen. Vi ønsker allikvel å begrense trafikk langs med Rekka, og ber om at foreldre ikke kjører inn her. 

Hvor skal elevene gå?

Skolebussen stopper ved parkeringsplassen ved taxi'en.

  • Elevene benytter gangvei bak drosjebua, og over veien til skolens område. Herfra benytter elvene asfalterte gangveier som passer best. 
  • Elever uten skolebuss benytter gangvei slik som er best for den enkelte eleve.

Parkering for foreldre

  • Foreldre som skal følge elever til skole/SFO parkerer ved buss/drosje. 
  • Foreldre som skal slippe av elever gjør også dette ved buss/drosje.
  • Vi ber om at foreldre ikke benytter parkeringsplassen bak Rekka og nord for skolen. Skolen trenger disse til ansatte.