Testing av elever kan erstatte karantene

Testing kan erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene. 

Smittesituasjonen i Våler kommune pr. i dag tilsier at vi kan følge denne praksisen. Ved endringer i smittesituasjonen kan kommunehelsetjenesten beslutte å innføre gult eller rødt nivå i trafikklysmodellen.

For å begrense fravær fra barnehage og skole kan testing erstatte karantene for barn og unge i aldersgruppa 0- 18 år. Foresatte vil få utdelt et skjema av barnehagen/skolen, der foresatte kan samtykke til at barnet/eleven kan testes i barnehagen/skolen. Ved reservasjon mot testing, vil ordinær karanteneplikt måtte gjennomføres (dvs. 10 dager).

Her er skjema for samtykke til testing: Samtykkeskjema (DOCX, 39 kB)

Testing (hurtigtest) som erstatning for karantene betyr at dersom et barn eller en elev blir betegnet som nærkontakt, vil en negativ test gi mulighet for deltakelse i barnehagen eller skolen framfor karantene. Får barnet/eleven influensa-symptomer i påvente av neste test, må de være hjemme til andre test er negativ, eller til de er helt friske.

For barn/elever i barnehage og barneskole innebærer dette at de testes totalt to ganger. Første gang når barnet/eleven defineres som nærkontakt og andre gang i løpet av dag tre til fem.

Elever i ungdomsskolen testes totalt tre ganger. Første gang når eleven er definert som nærkontakt, andre gang på dag tre og tredje gang på dag fem.

Smittekarantene havner du i hvis du er nærkontakt til noen som har fått påvist smitte. Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.

Unntaket gjelder kun de barna som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene.

Smittesporingsteamet i kommunen har ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter, som tidligere.

Samtykkeskjema (DOCX, 39 kB)