Oppklarende informasjon om testing av elever for å unngå karantene

Kommunen har fått henvendelser fra foresatte med spørsmål om enkelte punkter i informasjonen og vil nedenfor forsøke å klargjøre disse.

Når må barn være hjemme?

Ingen syke skal møte i barnehagen/skolen, selv med milde symptomer. Ved nylig oppstått luftveissymptomer, er det viktig at barnet er hjemme og at dere som foreldre ser an utviklingen én dag, eller ringer corona-telefonen, tlf. nr. 62956991 for veiledning.

Skal de ansatte teste barna?

Nei, det er helsesykepleiere og annet helsepersonell som tester elevene. Foresatte kan gjerne være til stede under testen. Ved utbrudd som utløser testbehov, kreves det kontakt mellom skole og foresatte.

Dersom du/dere har gitt samtykke til testing, må dere ikke være tilstede, men kan være det om dere ønsker. Vi ber foresatte som ønsker å være til stede fylle ut og returnere samtykkeskjemaet til skolen/barnehagen så snart som mulig. Husk å levere skjemaet snarest. Vi oppforder foresatte til å notere på samtykkeskjemaet om de ønsker å være til stede i testsituasjon. 

Hvilke tester benyttes?

De testene som skal brukes skal bare litt innenfor neseboret., Det er ikke den lange pinnen dere har sett i media eller erfart ved tidligere tester og derfor mindre skremmende for barna.  

Godtas det at foresatte sier at vi har testet selv hjemme?

Kommunelegen vil at barna testes av personell kommunen har valgt ut til dette. Ikke alle tester i salg er godkjente. Derfor ønskes test gjennomført av helsepersonell med godkjent utstyr enten skolen eller på teststasjonen.

Dersom egen-tester skal brukes, vil dette være i forbindelse med utbrudd der kommunelegen har fattet vedtak om unntak fra karanteneregler, og rutiner for utdeling, opplæring og gjennomføring av egentesting blir tydelig avtalt med de det gjelder.

Hva hvis barnet ikke vil testes?

Ingen barn tvinges til å bli testet! 

Dersom test ikke er mulig/ønskelig å gjennomføre gjelder følgende:

  • Hvis eleven er pålagt smittekarantene: Hjemme i karantene i ti dager hvis de ikke testes, uansett om de har symptomer eller ikke.
  • Hvis elever er definert som "andre nærkontakter": Hjemme til eleven er helt frisk.  

Alternativ til test på skolen er:

  • Eleven er hjemme, foresatte bestiller og gjennomfører test for sitt barn på teststasjon. Ved negativ test kan barnet komme tilbake i barnehage/skole.

Vi viser for øvrig til veiledere fra Utdanningsdirektoratet med oppdatert informasjon og svar på mange aktuelle spørsmål i forbindelse med pandemien: Informasjon fra UDIR