Grønt nivå

Skolen starter skoleåret på grønt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om smittenivået skal endres til gult eller rødt nivå. 

Smittevern på grønt nivå betyr:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Ingen syke skal møte på skolen: 

  • Elever, foresatte og ansatte med luftveissymptomer:
  • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales.
  • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.
  • Elever og ansatte kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Se forøvrig mer informasjon om smittevern i skolen her: Smittevernveileder