Vaksinering ved Våler barne- og ungdomsskole til elever over 12 år onsdag 15. september

Onsdag 15. september blir det vaksinering mot corona ved Våler barne- og ungdomsskole til elever over 12 år. Det er viktig at alle fyller ut samtykkeskjemaet og egenerklæringsskjemaet og tar dette med til kontaktlærer snarest mulig. Begge skjemaene sendes også med som ranselpost. Det er viktig med underskrift fra begge foresatte.

Det er viktig med underskrift fra begge foresatte.

De som har gjennomgått Covid 19-infeksjon skal ikke vaksineres per i dag. Barn mellom 12 og 15 år skal ha en dose.

Vi vaksinerer med BioNTech/Pfizer.

Ved spørsmål eller hvis foresatte ønsker å være med sitt barn til vaksinering, ta kontakt med helsesykepleier Kristin tlf 48997696.

Egenerklæringsskjema: https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/bokmal_egenerklaringsskjema.pdf

Samtykkeskjema: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf»

 

OPPDATERT 10.09.21:
Her er informasjon om koronavaksine for ungdom 12-15 år fra FHI: 
Koronavaksine for ungdoms 12-15 år

Kommunen har fått henvendelser fra foresatte med spørsmål om enkelte punkter i informasjonen og vil nedenfor forsøke å klargjøre disse.

Testing kan erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene. 

Skolen starter skoleåret på grønt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om smittenivået skal endres til gult eller rødt nivå.