Logoped

Våler kommune har kommunal logoped for barn og unge i alderen 0-16 år.

Logopeden arbeider med

  • Språkvansker - vansker med å forstå og/eller bruke språk
  • Språklydvansker - uttalefeil
  • Stemmevansker - funksjonelt og organisk betingede forstyrrelser og bortfall av stemme
  • Taleflytvanske - stamming og løpsk tale
  • Veiledning og rådgivning til foresatte og personale som jobber med barnet

Kontakt logoped

Tove Tyseng 977 51 787 tove.tyseng@vaaler-he.kommune.no

 

Henvisning

Henvisningsskjema må fylles ut og ha foresattes underskrift. Henvisningene behandles fortløpende. Ved spørsmål ta kontakt med logopeden. 

Skjema for henvisning finner du her: