Skoleruta 2019/2020

Her finner du oversikt over fridager, ferier og planleggingsdager for grunnskolen i Våler for skoleåret 2019/2020.

Høst 2019 

Planleggingsdager                    13. - 16. august
Første skoledag 19. august
Høstferie 7.-11. oktober
Planleggingsdag 22. november
Juleferie 23. desember - 1. januar

Vår 2020

Første skoledag 2. januar
Planleggingsdag 31. januar
Vinterferie 17. - 21. februar
Påskeferie 6. - 13. april
Elevens fridag 30. april
Offentlig høytidsdag 1. mai
Offentlig høytidsdag 17. mai
Offentlig høytidsdag 1. juni

 

Her kan du laste ned skoleruten: