Utleie av lokaler

Gymsalen og bassenget lånes ut til bl.a. barneidrett.  Bassenget tas i bruk etter høstferien - uke 42 - og er i drift til påskeferien - uke 15.

Søknadsfristen for utlån/utleie av skolelokaler skoleåret 2019/20 er satt til 9. september.  Søknadsskjema og regler for utleie fås ved henvendelse til skolen.

Rektor