Utleie av lokaler

Gymsalen og bassenget lånes ikke ut høsten 2020 p.g.a. koronasituasjonen.  Bassenget tas i bruk etter høstferien - uke 42 - kun for skoleelevene i kommunen.

Gymsal og basseng koronastengt for all utleie.

Rektor