Samarbeidsutvalg - SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert;  elever, foreldre undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.  SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

- ordensreglementet
- skolens informasjonsvirksomhet
- virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
- forslag til budsjett
- prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
- plan for hjem-skole-samarbeid
- skolevurdering
- trafikkforholdene
- skoleskyss
- planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Valgte for skoleåret 2019-2020:

Leder:                     Pia Lund (leder FAU)
Nestleder:               Frode Thobru (nestleder FAU)
Sekretær:               Morten Libekk (rektor)
Styremedlemmer:   Markus Berget(elevrådsleder) og Kaja Lund(nestleder elevrådet) - (elevrepresentanter)
                               Rita Jasmin Lund og Heidi Holtet (lærerrepresentanter)
                               Bjørn Stenseth (representant for andre ansatte)
                               Jan Erik Gaup (politisk representant KO)