Elevråd

Elevrådet velges for hvert skoleår.  Valget skjer i løpet av september.

Elevrådet skal:  - fremme fellesinteressene til elevene på skolen
                         - arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø

I elevrådet sitter det representanter fra hver klasse, de har møter jevnlig.  Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet, dette skoleåret er det Ellen Kristine Sandbakk.

Tillitselever i elevrådet 2020/21

8A    Signe V. Bjervamoen,
         vara Amund Vestby-Kornstad
8B    Odin Solberg,
         vara Sara Isabella Drevland
9A     Martha A. Jørgensen
         vara Henning Hauge
9B     Hanna Venstad
         vara Mathias Larsen
10A   Ingrid Sandnæs og
         Jonas Finstad
10B   Mari Helene Strætkvern Pedersen og
         Aleksa Ignjatovic

 

Styret for 2020/21

Elevrådsleder:           Ingrid Sandnæs
Nestleder:                 Mari Helene Strætkvern Pedersen
Sekretær:                  Aleksa Ignjatovic
Kasserer:                  Jonas Finstad