Lesson Study er en metode hvor lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre med tanke på elevens læring.

Kultur for læring er et felles satsingsområde for god læring for alle elever i hele Hedmark fylke. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen, alle kommuner, Foreldreutvalget, NHO & KS, Fagforeningene og Høgskolen i Innlandet (SePu).