SFO-vedtekter

Vedtektene er oppdatert med virkning fra 01.09.20.

Den største endringen gjelder § 7-3 i gamle vedtekter og som er endret til  § 8-2 i de nye vedtektene. Endringen omhandler fratrekk i betaling foreldrebetaling for skolens feriedager, og endringen gjelder for de med tilbud 2. 

For spørsmål ta kontakt med SFO-leder. 

SFO-vedtektene er en gjensidig kontrakt mellom foreldrene og SFO.

Her kan du laste ned SFO-vedtektene: 

Nye vedtekter: SFO-vedtekter - nye (PDF, 561 kB)