SFO-satser

Se tabell for hvilke tilbud som tilbys og pris for hvert tilbud

Tilbud Omfang Pris
Tilbud 1 Over 12 timer 3 011,-
Tilbud 2 Inntil 12 timer 2 237,-
Dagplass skoledager 1 dag 540 ,-
Dagplass skoleferier 1 dag 627,-

Satsene gjelder fra 1. mars 2019

 

 

Det gis søskenmoderasjon for barn nummer to eller flere på det til enhver tid minst omfangsrike tilbudet innen husholdningen. Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger. Foreldrebetalingen innkreves for 11 måneder pr. år der juli er betalingsfri måned. 

Fratrekk i betaling for feriedager

Det gis fratrekk i foreldrebetaling for dager som ikke benyttes når skolen har feriedager: 

  • For august gis det halv betaling for elever som ikke benytter seg av tilbudet før skolestart.
  • For høstferie og vinterferie, fridager i juni og andre fridager gjennom skoleåret gis det fratrekk på 200,- kr pr dag som ikke benyttes.
  • For fratrekk i betaling må det gis skriftlig beskjed om avmelding til SFO senest 14 dager før fridag eller før første feriedag.
  • For fratrekk i betaling for august må det gis skriftlig beskjed om avmelding senest 14 dager før elevenes sommerferie.
  • SFO vil sende ut egnet skjema for påmelding/ avmelding.