Skolemiljøutvalg - SMU

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Skolemiljøutvalget skal bidra til arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. I utvalget skal det også være representanter fra skolen.

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.