Vålbyen skole

Klikk for stort bilde

Vålbyen skole er en barneskole med ca 210 elever. Skolen har egen skolefritidsordning (SFO) der ca 80 elever deltar. 

Skolen har et flott og stort uteområde. I tillegg ligger det to fotballbaner og en idrettsplass nær skolen som også brukes.  

Det er ca 25 pedagoger og ca 10 barneveiledere som arbeider ved skolen, i ulike stillingsstørrelser.

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder. Skolen har også sekretær. 

Skolen ble oppført i 1966 og renovert i 2002. 

I samme bygningsmasse er det også kulturskole, og kommunens logoped har kontor på skolen.