Vålbyen skole

Klikk for stort bilde Vålbyen skole er en barneskole. Skolen ligger like ved Glomma, mellom Våler ungdomsskole og Vålbyen barnehage.

Skolen har et flott og stort uteområde. En ballbinge kom på plass i 2009. I tillegg ligger det to fotballbaner og en idrettsplass nær skolen som elevene har tilgang til. 

Skolen ble oppført i 1966 og renovert i 2002. I samme bygningsmasse finnes en godt drevet kulturskole. 
Kommunens logoped har kontor ved skolen.

Vålbyen skole er en fulldelt skole og har skoleåret 2018/2019 223 elever. 

Foruten rektor og assisterende rektor har skolen 25 pedagoger i varierende stillingsstørrelse. 13 fagarbeidere/ barneveiledere, samt SFO-leder og vernepleier. Skolen har sekretær og spes.ped-koordinator.

De fleste fagarbeidere/barneveiledere er tilknyttet både skole og SFO. 

Skolen har SFO- tilbud, og det tilbys leksehjelp for elever i 5.-7.trinn.