Vålbyen skole

Vålbyen skole er en barneskole. Skolen ligger like ved Glomma, mellom Våler ungdomsskole og Vålbyen barnehage.

Skolen har et flott og stort uteområde. En ballbinge kom på plass i 2009. I tillegg ligger det to fotballbaner og en idrettsplass nær skolen som elevene har tilgang til. 

Skolen ble oppført i 1966 og renovert i 2002. I samme bygningsmasse finnes en godt drevet kulturskole. 
Kommunens logoped har kontor ved skolen.

Vålbyen skole er en fulldelt skole og har skoleåret 2018/2019 223 elever. 

Foruten rektor og assisterende rektor har skolen 25 pedagoger i varierende stillingsstørrelse. 13 fagarbeidere/ barneveiledere, samt SFO-leder og vernepleier. Skolen har sekretær og spes.ped-koordinator.

De fleste fagarbeidere/barneveiledere er tilknyttet både skole og SFO. 

Skolen har SFO- tilbud, og det tilbys leksehjelp for elever i 5.-7.trinn.