Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2020 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 958 000 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 30. april 2021.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 21 kB)