Båndtvang

Husk: Generell båndtvang i tidsrommet 1. april - 20. august

Fallviltgruppene for Våler og Åsnes har egen Facebook-side

Her ønsker vi at det skal legges ut varsler som kan være til nytte for andre trafikanter, for eksempel elg-observasjoner langs veien vinterstid.