Skogkveld 19. mars 2019 kl 18.00 - Åsa grendehus

Målgruppa er primært de som har vært parter i skogskiftet, men møtet er åpent for alle.

Invitasjon (PDF, 429 kB)