Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019 grunnet tørkesommeren - halv pris på supplering i år!

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Les mer